Polityka prywatności

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, 18-400.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Regulaminie.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od 18-400.pl w związku z korzystaniem z 18-400.PL, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza 18-400.PL.

18-400.pl zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w 18-400.pl, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

Informacje, które zbieramy automatycznie
Kiedy korzystasz z naszej Platformy Online, zbieramy informacje o Twojej aktywności takiej jak
kliknięcia, oferty oraz informacje o Twoich urządzeniach, żeby zapewnić Ci jak najlepszą Usługę.

Pliki Cookie. Korzystamy również z plików cookie (małe pliki tekstowe wysyłane przez Twój
komputer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Platformę Online) lub z rozwiązań podobnych
do plików cookie, takich jak mobilne ogłoszenia na naszej (mobilnej) stronie internetowej lub w
aplikacji. Te rozwiązania umożliwiają nam, na przykład, rozpoznanie Ciebie, przechowanie Twoich
preferencji językowych i ustawień oraz na przyspieszenie Twojego dostępu do naszej Platformy
Online na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji. 

Chcemy, aby nasza Platforma Online była atrakcyjna dla naszych Użytkowników.

Serdecznie Pozdrawiamy, Wasz Serwis 18-400.PL